Lawatan kilang

Ujian

01Peralatan ujian penangkap

01Mesin penegang bilik tidur

01Alatan ujian penangkap2

01
Peralatan penuaan

01
Penguji kekerasan

01
Mesin tegangan menegak

01
Peralatan ujian penangkap

01
Mesin tegangan sejagat

01
Alat pembakaran wayar

Butiran

01

01

01

01

01

01

01

01

01

Keseluruhan

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01